Pinksterblommenfeest

Een heel oude Noord-Hollandse traditie is in de onderbouw nieuw leven ingeblazen. In vroeger tijd werd de Pinksterbruid rondgevoerd als symbool van de herleefde groeikracht en vruchtbaarheid. Zij droeg altijd een witte jurk en een krans van pinksterbloemen. De rondgang ging gepaard met zang en dans en men haalde gaven op. Alle onderbouwkinderen komen de dag van het feest in het wit gekleed op school. In de klassen zijn kroontjes gemaakt en zo gekleed maken de kinderen een rondgang door het dorp. Per jaar wordt door een andere wijk in Landsmeer gelopen: het 'oude' dorp, de Havenzathe, Luijendijk. Daarbij zingen ze liedjes als "De fiere pinksterblom" en "Rommelpotterij". De kinderen gaan bij een aantal ouders langs, die ze trakteren op limonade en iets lekkers.