Themaweken

Er is altijd wel een aandachtstafel rondom een thema dat in de klas wordt behandeld. Maar met HET THEMA bedoelen we een langere periode waarin we in alle groepen intensief over een onbekend land of een speciaal onderwerp bezig zijn. Voor een thema worden van te voren wel lijnen uitgezet, materialen en boeken verzameld, nieuwe werkjes gemaakt, maar toch kun je stellen dat het thema zich tijdens deze periode ontwikkelt. Mede door de input van kinderen, ouders en belangstellenden. Elke klas behandelt een ander deel van het thema en gaat er op zijn eigen manier mee aan de slag. De kinderen leren veel van elkaar.

 

 

We werken ongeveer 10 dagen met de hele school aan het thema. Het onderwerp van het thema kan zijn water, kunst, voeding of mode. Soms is het gewoon moeilijk om het thema niet te groot te laten worden! Op de dag van de afsluiting vormen zich groepjes die bestaan uit onder-midden-en bovenbouwers en deze kinderen maken met elkaar iets over het afgelopen thema.

 

 

Eens in de drie jaar hebben we een thema waarbij we aansluiten bij de expositie van het Tropenmuseum, waarin altijd een land centraal staat. In het verleden zijn aan de beurt geweest onder andere Australië, Bolivia, Mexico, India, China, Bali, Japan en China. De bovenbouw en de middenbouw bezoeken het Tropenmuseum nadat er in de klassen al veel informatie is uitgewisseld. Zij maken er indringend kennis met de cultuur van het land door middel van o.a. koken, dansles, muziek. Ze verwerken dit bezoek weer in hun werk op school.

 

 

Na de eerste week informatie verzamelen en verwerken kom je steeds meer verslaglegging tegen, de tweede week is iedereen helemaal ‘ warm gelopen’ en de derde week werkt de hele school alleen nog maar aan het Thema. Meestal kiest elke groep een bepaald onderdeel van het thema om daar speciaal op door te gaan. Input van ouders is zeer welkom. We krijgen vaak bezoek van mensen die over het onderwerp meer kunnen vertellen.

 

 

Ieder thema wordt afgesloten samen met de kinderen. Ouders en belangstellenden bekijken de feestelijk tentoongestelde werkstukken. Er zijn vaak ook korte voorstelling door en voor de kinderen. De ouderraad zorgt voor een hapje en een drankje dat bij het thema past. Ook tijdens het Thema is ouderhulp heel welkom. Daarvoor verschijnen er intekenlijsten en oproepen in de Berichten.