Heterogene groepen

Samen in één groep

In een montessoriklas zitten altijd drie leeftijdgroepen bij elkaar. Dit is essentieel voor een harmonische ontwikkeling: ook in een gezin is een kind (meestal) omringd met oudere en/of jongere kinderen. Het geeft kinderen bovendien de kans zich te spiegelen aan anderen.

Ieder kind in de Montessorigroep is een jaar de jongste, de middelste en de oudste. Een kind heeft een zekere vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en / of in te delen. De leerkracht begeleidt het kind dusdanig, dat die keuze in de juiste verhouding staat tot de mogelijkheden (ontwikkelingsfase, talenten en beperkingen) van het kind. Hierbij horen ook afspraken, die het samen leren en leven in een groep mogelijk maken.

 

 

Vrijheid in gebondenheid

Een rustige werksfeer, waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt om prettig te kunnen werken, is bijvoorbeeld zo'n afspraak. Dus niet vrijblijvend en op meerdere momenten zeker verplichtend. Wij spreken over "Vrijheid in Gebondenheid".

Individueel of samenwerkend leren

Leerlingen werken individueel of in kleine groepjes met materiaal dat zij zelf gekozen hebben. Dat materiaal is oorspronkelijk vanuit wetenschappelijke observaties door Maria Montessori ontworpen en later uitgewerkt en uitgebreid. De leerkracht observeert de activiteiten van kinderen om op het juiste moment het juiste materiaal aan te bieden. De leerkracht is dé schakel tussen kind en materiaal. Bij rondleidingen door de school valt het de ouders altijd op in welke rust de kinderen individueel werken en ook samenwerken.