Voorbereide omgeving en de materialen

De school als leeromgeving

Op school zorgen we voor een voorbereide omgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkelingsfase en belangstelling. Verschillen tussen kinderen vragen om een actieve organisatie die continu inspeelt op de ontwikkeling van het individuele kind. De omgeving waar het kind in leert moet prikkelen, uitdagen, boeien, aantrekkelijk zijn. Het kind wordt zo uitgedaagd om werkjes te pakken, te leren en zo tot verdieping te komen met het materiaal. Dit betekent vanzelfsprekend ook dat de kinderen de vrijheid moeten krijgen om te kiezen waar ze mee willen werken.

Montessorimateriaal

Het montessorimateriaal is, zoals gezegd, oorspronkelijk door Maria Montessori ontworpen. Het is typisch 'ontwikkelingsmateriaal', dat aan specifieke en hoge eisen moet voldoen.

Enkele kenmerken van montessorimateriaal zijn dat het zo veel mogelijk 'controle van de fout' mogelijk maakt: het kind merkt zelf dat het iets niet goed doet. Daarnaast is het materiaal zo ontworpen dat steeds één eigenschap centraal staat: als het om bijvoorbeeld optellen gaat, moeten niet ook andere vaardigheden een rol spelen. Ten slotte voldoet montessorimateriaal aan hoge esthetische eisen: het is zeer degelijk vervaardigd, uit natuurlijke materialen.

 

Kinderen werken met behulp van het materiaal aan hun eigen ontwikkeling. Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken teneinde kennis op te doen en die concreet te ervaren. Het nodigt ook uit tot spontane herhaling van de handeling(en). Hierdoor en door de manier waarop kinderen ermee kunnen werken, gaan ze echt in hun bezigheid op.

Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit en vormt voortdurend een uitnodiging en dat is precies waar het om gaat. Methodisch aanbod Naast de montessorimaterialen werken we ook met methoden voor o.a. spelling en rekenen. Op verschillende momenten in de week krijgen de kinderen instructielessen voor bepaalde vakgebieden, zoals rekenen, spelling en lezen.