Disciplinaire en pedagogische maatregelen (Esprit)

Het reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen Espritscholen schrijft de maatregelen voor indien leerlingen handelen of zich gedragen in strijd met de voorschriften en schoolregels. Het is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de (Esprit)scholen.

 

Het reglement licht iedere maatregel toe.

Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen (populair)
Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen (formeel)