Managementstatuut

De schooldirecteuren vormen samen het managementteam. Het managementstatuut beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren.  

· Managementstatuut