Meldcode Kindermishandeling

De wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht scholen vanaf juli 2013 een meldcode te hebben en te gebruiken. Een onderdeel van deze wet is het Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld bestaat uit 5 stappen. De stappen die de school onderneemt bij signalen kunt u lezen in Stappenplan Kindermishandeling en huiselijk geweld. Onze school is tevens aangesloten bij Matchpoint Amsterdam.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode