De Ouderraad

Ouders van Montessorischool Landsmeer participeren actief in onze school. Montessorischool Landsmeer is ooit zelfs door ouders opgericht!  We houden die goede traditie van ouderbetrokkenheid graag hoog ten gunste van onze kinderen.

De deelname van ouders kan heel verschillende vormen krijgen. Zo steunen ouders de school en de groep als vrijwilliger bij de tussenschoolse opvang, bij het gebruik door kinderen van onze prachtige kinderbibliotheek, de luizencontrole, onderhoud van de schooltuinen, voorlezen, sinterklaasfeestvoorbereidingen, vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad en nog veel meer.Elders op de website, bijvoorbeeld bij "activiteiten", treft u een uitgebreid overzicht aan. Een spil in de organisatie van deze ouderactiviteiten is onze Ouderraad. De ouderraad draagt bij aan afstemming van de activiteiten en ondersteunt het schoolteam in de praktische uitvoering. Zo wordt bijgedragen aan de voorbereiding en viering van ons Sinterklaasfeest, de kerstviering en ons zomerfeest. Daarnaast wil de Ouderraad ook een platform zijn voor overleg tussen ouders. Er vindt bijvoorbeeld overleg plaats met directie en team over de inzet van de ouderbijdragen, thema's voor ouderavonden en culturele activiteiten.

In de Ouderraad neemt minstens 1 lid van de Medezeggenschapsraad deel. Ook heeft de Ouderraad een vaste vertegenwoordiger uit het schoolteam die aan de Ouderraadbesprekingen deelneemt. Ook de directie neemt regelmatig deel in de Ouderraadbesprekingen. De Ouderraad wisselt regelmatig  van samenstelling. Er zijn geen verkiezingen voor leden  zoals bij de Medezeggenschapsraad het geval is. Er is ook geen bovengrens aan het aantal deelnemende ouders in de Ouderraad. Ouders worden door mede-ouders gevraagd om in de Ouderraad plaats te nemen. Vaak is dat een vraag naar aanleiding van een taak.De Ouderraad voert regelmatig besprekingen. Ze doet dat met de ondersteuning van een door de Ouderraad benoemde voorzitter, secretaris/notulist en een penningmeester. Alle ouders zijn van harte welkom op de OR-vergaderingen. 
De Ouderraad publiceert met enige regelmaat in de digitale schoolkrant "Berichten".

De samenstelling van de OR:

Frank Methorst: voorzitter
Gerrit Bos: co-voorzitter
Joost Oortwijn:  secretaris / notulist
Marijn Schäfer, Mandy Borrego, Saskia Bijlsma, Regine Anmuth, Muriel Gijsbers, Isabel Pouw, Sharon Hoogma, Marleen Haakma (namens MR).

Voor de interne organisatie zie verder "Reglement en Statuten Ouderraad" die in de school aanwezig is.