Het College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Ruth Kervezee vormt het College van Bestuur.

 

  • Contactgegevens van Esprit Scholen:
  • Prinses Irenestraat 59
  • 1077 WV Amsterdam
  • Tel. 020-5854811

De schooldirecteuren vormen samen het managementteam. Het managementstatuut beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren.

Managementstatuut  

De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2018-2022. Het onderwijsmanifest beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen. Het is de basis voor de schoolplannen.

 

• Onderwijsmanifest Nederlands
www.bladerpdf.nl/espritscholen/onderwijsmanifest/

• Onderwijsmanifest Engels
www.bladerpdf.nl/espritscholen/educationmanifesto