Het schoolteam

Het team 
Dagelijks werken wij samen aan goed onderwijs voor uw kind geïnspireerd door de ideeën van Maria Montessori. Wij doen dit met veel passie en plezier. Het team bestaat uit 19 groepsleerkrachten, een intern begeleider, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een administratief medewerker, een coördinator Tussenschoolse Opvang, een conciërge en een directeur. De directeur is ambulant. 

Onderbouw groep 1,2.
AOB: Rosaly Santoli/Ingeborg Brandenburg en Annelies Babbe 
BOB: Marloes Blaauw en Jessie Breugem
COB: Ilya van Noord en Astrid Frederici

Middenbouw groep 3,4,5.
FMB: Jerney Pekaar en Tess Roovers
DMB: Michelle van Kooten en Linda de Wilde
EMB: Sylvia Stegers en Marijn Schäfer 

Bovenbouw groep 6,7,8.
IBB: Alexandra Scholts en Nelleke Haarman
HBB: Caroline Kisjes en Marijn Schäfer
GBB: Irene Sluis en Tess Roovers

Directie: Baile van der Plas (ma-di-woe-vrij)
Vakleerkracht gymnastiek: Ramona Overmeer
Interne begeleiding: Laura Oldersma
Onderwijsassistent: Daan Elhorst
Administratie: Fenna Beets
TSO coördinator: Elice Thijsse
Leerkracht muziek: Christiaan van der Weij
Leerkracht Engels: Lisa van der kroft
Congiërge: Gitana Linger

Afwezigheid leerkrachten

Bij ziekte of afwezigheid regelen we indien mogelijk vervanging voor de afwezige. We hebben enkele vaste invallers die bereid zijn om dan de groep over te nemen. In het uiterste geval worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. We hebben hiervoor een verdeelrooster per groep. We vragen hier uw begrip voor.

Taakverdeling
Het team heeft een aantal taken die elk schooljaar verdeeld worden. Jaarlijks verdelen we met elkaar de schooltaken en leggen dit voor aan de medezeggenschapsraad. De taken zijn een onderdeel van de normjaartaak van iedere leerkracht.

Verder heeft de school een aantal coördinatoren: een bouwcoördinator per bouw, een taal- en rekencoördinator, een ICT-coördinator, een cultuurcoördinator. Daarnaast zijn teamleden samen met ouders lid van verschillende commissies zoals de tuin - , de bibliotheek - en de redactiecommissie. Er is een goede samenwerking op vele terreinen met de ouders.

De bouwcoördinator
Iedere bouw (onderbouw,middenbouw. bovenbouw) heeft een bouwcoördinator. Deze coördinator organiseert en coördineert bouwaangelegenheden.De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bouw. Iedere bouw werkt met een mate van eigen verantwoordelijkheid binnen gestelde kaders en afspraken. De bouwcoördinatoren overleggen geregeld met de directeur. Dit is een afstemmingsoverleg en een moment om elkaar te informeren over lopende zaken en zaken die op ons af komen.

Schooljaar 2018 - 2019
bouwcoördinator onderbouw : Astrid
bouwcoördinator middenbouw : Michelle
bouwcoördinator bovenbouw : Alexandra

De ICT coördinator
Laura is onze ICT coördinator. Zij ondersteunt de leerkrachten bij zaken rondom ICT en wordt daarbij geholpen door de bovenschoolse ICT van Esprit.