Informatieavonden

Contact met de ouders vinden wij belangrijk. We organiseren daarom jaarlijks verschillende informatieavonden.

De bouwen organiseren aan het begin van het jaar een informatieavond. U wordt dan ingelicht over specifieke zaken de bouw betreffende.
De onder-en middenbouw organiseert de informatieavond voor de middenbouw in de maand september. 
De bovenbouw zal ook in de maand september de informatieavond houden en deze deze informatieavond is ook bedoeld om u te informeren over de werkweek bovenbouw die altijd kort daarop volgt.

 

 

 

De school organiseert één keer per jaar een algemene informatie avond. Die avond presenteert de school de plannen voor het komende jaar of wordt er een thema behandeld. 

Twee keer per jaar is er een rapportavond. Een keer in oktober/november en een keer in april. Tijdens de rapportavond wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind(eren). De data van de verschillende avonden vindt u in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt.