Schooltijden

Onderwijstijd

De kinderen krijgen jaarlijks 940 uur onderwijs. Alle kinderen gaan per week 25.5 uur naar school. (3.5 uur in de ochtend en 2 uur in de middag)

De school opent dagelijks om 8.15 uur de deur. U kunt uw kind dan naar de groep brengen. De tijd tussen 8.15 uur en 8.25 uur is bedoeld om samen met uw kind(eren) in de klas te kijken. Na 8.25 uur mogen er geen ouders meer in de klas komen. Kinderen komen nog wel binnen (voor 8.30 uur) en hebben deze periode tijd om werk te pakken. Om 8.30 uur begint de school.

De schooltijd op onze school is:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur.
Woensdag: 8.30 uur 12.00 uur.

Er is in de ochtend natuurlijk een moment voor een hapje of drankje, het pauzehapje. De kinderen van de midden - en de bovenbouw hebben in de ochtend een kwartier pauze om buiten te spelen. Woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Naast de schoolvakanties zijn de kinderen op 6 studiedagen die voor het team zijn gepland vrij. Vier keer is er voor een vakantie een middag of dag vrij. U kunt in de jaarkalender de data vinden van studiedagen en vrije middagen.