Klassenouder

Klassenouders

Klassenouders vormen de schakel tussen ouders van kinderen uit een klas en de school. De klassenouders maken nieuwe ouders wegwijs in de school. Iedere klas heeft een klassenouder. De klassenouder is aanspreekbaar voor zaken die betrekking hebben op het functioneren van de klas en coördineert ook de ouderhulp binnen de klas. Klassenouders kunnen initiatieven nemen richting school wanneer er onder de ouders klachten, wensen of opmerkingen zijn rond bepaalde situaties.

Hieronder de namen van de klassenouders dit schooljaar:

Onderbouw
AOB- Annelies / Rosaly: Geeke de Boer
BOB- Marloes / Kitty: Jona van Beusekom
COB- Astrid / Ilya: Annika Flik

Middenbouw
DMB- Michelle / Linda de Wilde: Jolene Koopen
EMB- Marijn / Sylvia: Judith Bergman
FMB- Jerney / Tess Roovers: -

Bovenbouw
GBB- Caroline / Marijn: Patricia Huijbrechtse
HBB- Irene / Astrid: Sandy Kuitwaard
IBB- Alexandra / Nelleke: Tanya Stam