Montessorischool Landsmeer

Op deze website vindt u inhoudelijke en praktische informatie over onze school.

• de organisatie van het onderwijs; 
• de feesten en activiteiten; 
• de geledingen in de school; 
• het nieuws in 'de Berichten; 
• de jaarkalender met de activiteiten die plaatsvinden in het huidige schooljaar; 
• werkjes van de kinderen gegroepeerd per maand.

Namens het team, bestuur, medezeggenschapsraad en ouderraad wens ik u veel leesplezier en ik zie uit naar uw reactie.

Directeur Baile van der Plas.
directie@msl.espritscholen.nl

 

Algemeen mailadres:  berichten@msl.espritscholen.nl

 

Onze school
Op initiatief van enkele ouders werd in september 1970 de Stichting Montessorionderwijs Landsmeer opgericht. Het bestuur van de Stichting Montessorionderwijs Landsmeer bestond tot december 2012 uit ouders van de school. 

Per 1 januari 2013 maakt Montessorischool Landsmeer bestuurlijk onderdeel uit van Esprit Scholen. Het bevoegd gezag over de school berust bij onderwijsstichting Esprit-Scholen, gevestigd te Amsterdam. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

Onderwijsmanifest Esprit-scholengroep:
www.bladerpdf.nl/espritscholen/onderwijsmanifest/

www.bladerpdf.nl/espritscholen/educationmanifesto

Als u klikt op het tabblad Algemeen, vindt u informatie over het leven van Maria Montessori over de methodiek en de algemene uitgangspunten van het Montessori onderwijs, over de ontwikkelingsfasen, de voorbereide omgeving en de materialen.