Berichten en Monter

Om de veertien dagen (op vrijdag) ontvangen de ouders via de mail de 'berichten' met informatie over activiteiten, belangrijke data, nieuws uit de bouwen en nieuws van bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. In de jaarkalender staan de data wanneer u de berichten ontvangt.
Eén keer per jaar (soms twee keer!) verschijnt onze schoolkrant Monter.
In de informatiehoek links naast de voordeur, vindt u allerlei informatie over activiteiten en van organisaties. U kunt de folders en nieuwsbrieven meenemen.