Musical groep 8

De afscheidsmusical van groep 8 is ieder jaar een heel bijzonder en speciaal moment. De musical vergt veel tijd en vooral ook creativiteit van leerkrachten, ouders en leerlingen, want iedereen vindt het een eer om alles zo mooi mogelijk voor het voetlicht te brengen.
De decors worden zelf gemaakt, de kleding wordt bij elkaar gezocht, rollen worden samen en individueel geoefend. De groepen zes en zeven nemen als koor deel aan de musical, zodat het een gezamenlijk bovenbouwgebeuren wordt.

Op de ochtend van de musicalavond vindt de generale repetitie in het Dorpshuis plaats, met de onder-middenbouw als publiek. Belangstellenden die 's avonds niet als genodigden in de overvolle zaal kunnen, zijn van harte uitgenodigd op deze ochtenduitvoering.

's Avonds vindt, na de uitvoering van de musical, het uitreiken van de fotoboeken met 8 jaar foto's en een gekalligrafeerd getuigschrift plaats. Dit is altijd een emotioneel moment, want de kinderen zijn oud genoeg om te beseffen dat het een afsluiting is van een levensperiode.