Algemeen

Bestuur, schoolteam, medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen, kortom alle geledingen van onze school maken hun aandeel in onze organisatie hier zichtbaar.

Inschrijven

Een belangrijke beslissing

Maria Montessori

'Kind van haar tijd, vrouw van de wereld, Maria Montessori', 1870-1952
In 1936 vestigt zij zich in Nederland, waar inmiddels het hoofdkwartier van de montessoribeweging is gevestigd. In Laren wordt een montessorischool geopend waar zij van plan was vijf maanden les te geven.

Ontwikkelingsfasen

Uw kind eerst een schepper, dan een werker, een verkenner en daarna een wetenschapper? In de visie van Maria Montessori wel.

Methode Montessori

De slogan 'help mij het zelf te doen' vervat de kern van het Montessori onderwijs en de Montessori opvoeding.

De school als leefgemeenschap

De school is een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Iedereen heeft een taak in het geheel en heeft een eigen verantwoordelijkheid. 

Voorbereide omgeving en de materialen

Op school zorgen we voor een voorbereide omgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkelingsfase en belangstelling.

Heterogene groepen

In een montessoriklas zitten altijd drie leeftijdgroepen bij elkaar. Dit is essentieel voor een harmonische ontwikkeling: ook in een gezin is een kind (meestal) omringd met oudere en/of jongere kinderen.

Nederlandse Montessori Vereniging

het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.

Het gebouw

Het gebouw is ontworpen door de architect Rudi Uytenhaak in samenspraak met alle geledingen van de school. De opening vond plaats oktober 2008.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.