Montessorischool Landsmeer

In ons moderne schoolgebouw geven wij individueel onderwijs aan ruim 230 enthousiaste kinderen.

Schoolgids

Organisatorische zaken in het schooljaar.

Organisatie

Samen aan goed onderwijs voor uw kind werken.

Nieuws

informatie over activiteiten, belangrijke data, etc.

SCHOOL

Bestuur, schoolteam, medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen, kortom alle geledingen van onze school maken hun aandeel in onze organisatie hier zichtbaar. Actuele ontwikkelingen en verslagen van onze evenementen treft u hier aan, evenals wet-en regelgeving inzake ons onderwijs. Ook treft u hier verwijzingen aan naar scholen en instanties waarmee de Montessorischool Landsmeer samenwerkt.

De jaarkalender

De ouderbijdrage

Beleid en Protocollen

INSCHRIJVEN

Een belangrijke beslissing

De school hanteert een toelatingsprocedure. De toelatingsprocedure is ingesteld, omdat het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen structureel overschrijdt. Vanaf het moment dat uw kind tweeënhalf jaar oud is, kunt u contact opnemen met de school voor een rondleiding en een oriënterend gesprek.

Het kiezen van een school is voor ouders een belangrijke beslissing.
Een kennismaking vooraf met de school vinden wij vanzelfsprekend.

Foto impressie

Het schoolteam

Dagelijks werken wij samen aan goed onderwijs voor uw kind geïnspireerd door de ideeën van Maria Montessori. Wij doen dit met veel passie en plezier. Het team bestaat uit 15 groepsleerkrachten, een inter begeleider, twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een muziekdocent, leerkracht Engels, een administratief medewerker en een directeur. De directeur is ambulant. 

Leerlingbegeleiding

De wetgever heeft de wet Passend Onderwijs augustus 2014 in werking laten treden. Alle scholen zijn sindsdien verplicht om passend onderwijs te bieden en er voor te zorgen dat belemmeringen in de school zo veel mogelijk weggenomen zijn opdat zo veel mogelijk kinderen van het onderwijs gebruik kunnen maken ongeacht handicap of stoornis.

Pedagogisch klimaat en Rots&Water

Wij bieden een veilig pedagogisch klimaat voor de kinderen, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Daar waar kinderen samen werken, spelen, leren is het mogelijk dat er ruzie of andere vervelende zaken gebeuren.

Themaweken

Er is altijd wel een aandachtstafel rondom een thema dat in de klas wordt behandeld. Maar met HET THEMA bedoelen we een langere periode waarin we in alle groepen intensief over een onbekend land of een speciaal onderwerp bezig zijn.

Schoolreisjes

Op of rond Dierendag op 4 oktober brengen we met de hele onderbouw een bezoek aan Artis. In de klassen kunnen de kinderen voorafgaand aan dit bezoek en ook daarna, allerlei werkjes rond dit thema kiezen.

"Gedurende het schooljaar vinden er op school allerlei activiteiten plaats

In de jaarkalender vindt u de data van de feesten. We vieren feesten omdat we een gemeenschap zijn en tradities belangrijk vinden. Uw hulp bij de feesten is onontbeerlijk. Voor u tevens een goede kans om de school in bedrijf mee te maken en te zien hoe de kinderen met elkaar plezier hebben. U ontmoet ook andere ouders die betrokken zijn op onze school.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.