De School

Inschrijven

Een belangrijke beslissing

Beleid

Bekijk ons beleid en protocollen

Montessorischool Landsmeer

Op deze website vindt u inhoudelijke en praktische informatie over onze school.

• de organisatie van het onderwijs; 
• de feesten en activiteiten; 
• de geledingen in de school; 
• het nieuws in 'de Berichten; 
• de jaarkalender met de activiteiten die plaatsvinden in het huidige schooljaar; 
• werkjes van de kinderen gegroepeerd per maand.

Namens het team, bestuur, medezeggenschapsraad en ouderraad wens ik u veel leesplezier en ik zie uit naar uw reactie.

Interim-directeur Dolly Batenburg.
directie@msl.espritscholen.nl

Algemeen mailadres:  berichten@msl.espritscholen.nl

Onze school

Op initiatief van enkele ouders werd in september 1970 de Stichting Montessorionderwijs Landsmeer opgericht. Het bestuur van de Stichting Montessorionderwijs Landsmeer bestond tot december 2012 uit ouders van de school. 

Per 1 januari 2013 maakt Montessorischool Landsmeer bestuurlijk onderdeel uit van Esprit Scholen. Het bevoegd gezag over de school berust bij onderwijsstichting Esprit-Scholen, gevestigd te Amsterdam. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

Onderwijsmanifest Esprit-scholengroep:
espritscholen onderwijsmanifest (Nederlands)

espritscholen educationmanifesto (Engels)

Als u klikt op het tabblad Algemeen, vindt u informatie over het leven van Maria Montessori over de methodiek en de algemene uitgangspunten van het Montessori onderwijs, over de ontwikkelingsfasen, de voorbereide omgeving en de materialen. 

De organisatie

Het schoolteam, de groepen, passend onderwijs en zorg, informatieavonden en meer. 

Ouderparticipatie

Alles over de klassenouders, werkgroepen en commissies

De ouderbijdrage

Esprit scholen vragen, net als veel andere scholen, aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Het onderwijs in Nederland wordt bekostigd vanuit de rijksoverheid en wordt soms aangevuld met gemeentelijke subsidies.…

De jaarkalender

De jaarkalender ontvangt u aan het begin van het schooljaar bij de schoolgids. In de jaarkalender vindt u al de data die voor u en de kinderen van belang zijn.

Richtlijnen verlof

In principe zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet.

De geledingen

Lees hier meer over het bestuur, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van onze school.

De schoolgids

De schoolgids beschrijft de organisatorische zaken in het schooljaar. Ieder jaar ontvangt u een nieuwe schoolgids. Dat is een wettelijke verplichting in het kader van het kwaliteitsbeleid van een school. De schoolgids wordt door de inspectie jaarlijks getoetst.

Werken bij

Bekijk al onze vacatures

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.