Ouderbijdrage

Bijdrage

Hier vindt u de overeenkomst van de ouderbijdrage

DE OUDERBIJDRAGE

Esprit scholen vragen, net als veel andere scholen, aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Het onderwijs in Nederland wordt bekostigd vanuit de rijksoverheid en wordt soms aangevuld met gemeentelijke subsidies. Deze bijdragen zijn voldoende om het onderwijs aan onze leerlingen te bieden. Met de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage willen wij bovenop ons basisaanbod graag extra onderwijsactiviteiten aanbieden die ons onderwijs verrijkt. Deze bijdrage mag geen drempel zijn voor ouders/verzorgers die dit niet kunnen of willen betalen. Daarom is de ouderbijdrage altijd vrijwillig. Alle leerlingen zijn bij alle activiteiten van harte welkom en zullen nooit worden uitgesloten.

Op de Montessorischool Landsmeer worden onder andere onderstaande activiteiten vanuit de ouderbijdrage bekostigd:

 • schoolreisjes (met uitzondering van de werkweek in de bovenbouw)
 • bibliotheek
 • culturele vorming
 • festiviteiten, zoals Sinterklaas- en Kerstfeest
 • excursies
 • reproductiekosten / fotokosten / contributies
 • ICT onderwijs
 • leermiddelen / materialen
 • projecten
 • EHBO-onderwijs

De hoogte van de ouderbijdrage en de specificatie van de besteding ervan is goedgekeurd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De bestedingen vallen onder de reguliere controle van het schoolbestuur.

Voor het schooljaar 2024 – 2025 is de hoogte van de ouderbijdrage als volgt vastgesteld:

 • € 210,00 voor het eerste kind
 • € 185,00 voor het tweede kind
 • € 160,00 voor het derde kind
   

Voor de werkweek van de bovenbouw wordt een aparte ouderbijdrage in rekening gebracht.
Deze is voor het schooljaar 2024 – 2025 op € 91,50 per kind vastgesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.