De organisatie

Schooltijden, informatieavonden, groepen, kortom alles over hoe onze school functioneert.

Inschrijven

Een belangrijke beslissing

Het schoolteam

Dagelijks werken wij samen aan goed onderwijs voor uw kind geïnspireerd door de ideeën van Maria Montessori. Wij doen dit met veel passie en plezier. Het team bestaat uit 15 groepsleerkrachten, een intern begeleider, twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een muziekdocent, leerkracht Engels, een administratief medewerker en een directeur. De directeur is ambulant. 

Passend onderwijs en zorg

De wetgever heeft de wet Passend Onderwijs augustus 2014 in werking laten treden. Alle scholen zijn sindsdien verplicht om passend onderwijs te bieden en er voor te zorgen dat belemmeringen in de school zo veel mogelijk weggenomen zijn opdat zo veel mogelijk kinderen van het onderwijs gebruik kunnen maken ongeacht handicap of stoornis.

Tussenschoolse opvang

Vanaf 17 augustus 2020 werkt de school met een continurooster. 

Blokfluitles

Op school wordt door Anneke Wouterse blokfluitles gegeven. De lessen vinden plaats na schooltijd. Inschrijving is mogelijk voor kinderen vanaf de jongste groep van de middenbouw.

De groepen

De school heeft gemiddeld 225 leerlingen, verdeeld over 9 heterogene groepen, te weten: 3 onderbouwgroepen (groep 1,2), 3 middenbouwgroepen (groep 3,4,5) 3 bovenbouwgroepen (groep 6,7,8).

Kosmisch onderwijs

Een kind dat de wereld om hem heen gaat verkennen, ervaart de wereld als iets groots, als één geheel. Alles heeft met elkaar te maken. Welk onderwerp je ook kiest, de relaties met andere onderwerpen zijn zo talrijk, dat de te vormen leerstof op school onuitputtelijk is.

Advisering groep 8 naar het VO

Het resultaat van de eindtoets heeft geen gevolg op het al eerder gegeven advies, als het resultaat minder is dan verwacht. Is het resultaat hoger dan verwacht, dan kunnen ouders en leerkracht het advies bijstellen.

Informatieavonden

Contact met de ouders vinden wij belangrijk. We organiseren daarom jaarlijks verschillende informatieavonden.
De bouwen organiseren aan het begin van het jaar een informatieavond. U wordt dan ingelicht over specifieke zaken de bouw betreffende.

Schooltijden

De kinderen krijgen jaarlijks 940 uur onderwijs. Alle kinderen gaan per week 25.5 uur naar school. Om meerdere redenen hebben wij met elkaar besloten om met ingang van het schooljaar 2020-2021 een continurooster te hanteren.

Pedagogisch klimaat en Rots & Water

Wij bieden een veilig pedagogisch klimaat voor de kinderen, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Daar waar kinderen samen werken, spelen, leren is het mogelijk dat er ruzie of andere vervelende zaken gebeuren.

ICT op school

Werkstukken maken, powerpoint presentaties, spreekbeurten, oefensoftware spelling en rekenen, KOO-materiaal, een zelfgemaakt boekje printen, de kinderen van onze school werken steeds vaak op de computer.

Naschoolse opvang

Ouders kunnen gebruik maken van naschoolse opvangmogelijkheden die door verschillende organisaties worden aangeboden. In Landsmeer wordt BSO-aanbod verzorgd door Partou, op locatie Zonnedauwstraat 2-4 en op de locatie Dorpsstraat 50-52. Beiden zijn…

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.