Het schoolteam

Organisatie

Bekijk de organisatie

Het team

Dagelijks werken wij samen aan goed onderwijs voor uw kind geïnspireerd door de ideeën van Maria Montessori. Wij doen dit met veel passie en plezier. Het team bestaat uit 17 groepsleerkrachten, twee intern begeleidsters, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een muziekdocent, leerkracht Engels, een administratief medewerker en een directeur. De directeur is ambulant.

Directie: Baile van der Plas
Interne begeleiding : Astrid Frederici en Nelleke Haarman
Administratie: Fenna Beets
Vakleerkracht gymnastiek: Ramona Overmeer  
Leerkracht muziek: Christiaan van der Weij 
Leerkracht Engels: Ellen Niezen

Onderbouw groep 1,2

AOB
maandag, dinsdag en vrijdag om de week: Rosaly Santoli
woensdag: Ramona Overmeer 
donderdag en vrijdag om de week: Jessie Breugem 

BOB
maandag, dinsdag en vrijdag: Kelly Rehling
woensdag: Ellen Niezen
donderdag: Sanne Jennen

COB
maandag, dinsdag : Jessie Breugem
woendag, donderdag en vrijdag: Ilya van Noord
 

Middenbouw groep 3,4,5

DMB
maandag, dinsdag, woendag: Dave Perotti
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: Linda de Wilde

EMB
maandag, donderdag, vrijdag: Sylvia Stegers
dinsdag, woendag: Michelle van Kooten 


FMB 
maandag: Michelle van Kooten
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: Caroline Kisjes

Bovenbouw groep 6,7,8

GBB
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Alexandra Scholts
donderdag: Roulatie

HBB
maandag, dinsdag, woensdag: Paul Soree 
donderdag: Roulatie

IBB
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Marijn Schäfer
donderdag: Roulatie

 

De bouwcoördinator

Iedere bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) heeft een bouwcoördinator. Deze coördinator organiseert en coördineert bouwaangelegenheden. De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bouw. Iedere bouw werkt met een mate van eigen verantwoordelijkheid binnen gestelde kaders en afspraken. De bouwcoördinatoren overleggen geregeld met de directeur. Dit is een afstemmingsoverleg en een moment om elkaar te informeren over lopende zaken en zaken die op ons af komen.

Onderbouwcoördinator:   Kelly Rehling
Middenbouwcoördinator: Michelle van Kooten 
Bovenbouwcoördinator:   Paul Soree

Afwezigheid leerkrachten

Bij ziekte of afwezigheid regelen we indien mogelijk vervanging voor de afwezige. We hebben enkele vaste invallers die bereid zijn om dan de groep over te nemen. In het uiterste geval worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. We hebben hiervoor een verdeelrooster per groep. We vragen hier uw begrip voor.

Taakverdeling

Het team heeft een aantal taken die elk schooljaar verdeeld worden. Jaarlijks verdelen we met elkaar de schooltaken en leggen dit voor aan de medezeggenschapsraad. De taken zijn een onderdeel van de normjaartaak van iedere leerkracht.

Verder heeft de school een aantal coördinatoren: een bouwcoördinator per bouw, een taal- en rekencoördinator, een ICT-coördinator, een cultuurcoördinator. Daarnaast zijn teamleden samen met ouders lid van verschillende commissies zoals de tuin - , de bibliotheek - en de redactiecommissie. Er is een goede samenwerking op vele terreinen met de ouders.

De ICT coördinator

Kelly is onze ICT coördinator. Zij ondersteunt de leerkrachten bij zaken rondom ICT en wordt daarbij geholpen door de bovenschoolse ICT van Esprit.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.