Pedagogisch klimaat en Rots&Water

  

Inschijven

Een belangrijke beslissing

Wij bieden een veilig pedagogisch klimaat voor de kinderen, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Daar waar kinderen samen werken, spelen, leren is het mogelijk dat er ruzie of andere vervelende zaken gebeuren.
Pesten gebeurt helaas nog overal, ook op onze school. Wij vinden het belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. We hebben daarom een pestprotocol. In het protocol staat beschreven hoe we op school met pesten omgaan.

'Zo zijn onze manieren!'

Zoals jouw uiterlijk is, zo zién we je!
Iedereen mag meedoen!
Vráág eerst, voor je iets van een ander gebruikt!
Noem elkaar bij de echte naam!
Wees eerlijk, open en vriendelijk!
Respect voor elkaars lijf en elkaars gevoel!
Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.
Denk na bij een ruzie en help met oplossen!

En belangrijk bij de Tussenschoolse opvang:
Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de overblijfmoeder of de leerkracht. Dat is dan geen klikken! Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit; lukt dat niet? Vertel het dan tegen de overblijfmoeder of de leerkracht. Dat is dan geen klikken!

Jaarlijks wordt direct na de zomervakantie in de groep door de leerkrachten met de kinderen gesproken over hoe wij met elkaar en de materialen omgaan. We maken dan afspraken met de kinderen. Deze worden mooi vorm gegeven en zichtbaar in de klas opgehangen. Gedurende het schooljaar reflecteren we regelmatig over het samenwerken in de groep. We spreken onze waardering uit over de dingen die goed gaan, vragen aandacht voor een afspraak die soms minder lukt; kortom we steken energie in het onderhoud van het leren omgaan met elkaar en de omgeving.

Rots & Water

Heel belangrijk in ons onderwijs is de werkwijze Rots&Water. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

In iedere groep wordt dagelijks aandacht besteed aan een oefening Rots&Water. Daarnaast houden we enige keren per jaar een hele Rots&Water dag met de hele school.

De onderstaande linkjes verwijzen naar de site van Rots&Water:

http://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/

http://www.npo.nl/2doc/29-07-2014/VPWON_1192782

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.