De ouderbijdrage

Esprit scholen vragen, net als veel andere scholen, aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Het onderwijs in Nederland wordt bekostigd vanuit de rijksoverheid en wordt soms aangevuld met gemeentelijke subsidies. Deze bijdragen zijn voldoende om het onderwijs aan onze leerlingen te bieden. Met de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage willen wij bovenop ons basisaanbod graag extra onderwijsactiviteiten aanbieden die ons onderwijs verrijkt. Deze bijdrage mag geen drempel zijn voor ouders/verzorgers die dit niet kunnen of willen betalen. Daarom is de ouderbijdrage altijd vrijwillig. Alle leerlingen zijn bij alle activiteiten van harte welkom en zullen nooit worden uitgesloten.


Op de Montessorischool Landsmeer worden onder andere onderstaande activiteiten vanuit de ouderbijdrage bekostigd:

·         schoolreisjes (met uitzondering van de werkweek in de bovenbouw)

·         bibliotheek

·         culturele vorming

·         festiviteiten, zoals Sinterklaas- en Kerstfeest

·         excursies

·         reproductiekosten / fotokosten / contributies

·         ICT onderwijs

·         leermiddelen / materialen

·         projecten

·         EHBO-onderwijs

 

De hoogte van de ouderbijdrage en de specificatie van de besteding ervan is goedgekeurd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De bestedingen vallen onder de reguliere controle van het schoolbestuur.

 

Voor het schooljaar 2019 – 2020 is de hoogte van de ouderbijdrage als volgt vastgesteld:

 

·         € 210,00 voor het eerste kind

·         € 185,00 voor het tweede kind

·         € 160,00 voor het derde kind

 

Voor de werkweek van de bovenbouw wordt een aparte ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze is voor het schooljaar 2018 – 2019 op €125 per kind vastgesteld.

 

Overeenkomst ouderbijdrage