De ouderbijdrage

Op onze school wordt ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage maakt het mogelijk veel van onze activiteiten te realiseren. De overheid heeft regels opgesteld waaraan het innen van de ouderbijdrage moet voldoen en waar de gelden voor gebruikt mogen worden.

De belangrijkste regels zijn:
-De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
-Het wel of niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen invloed op de toelating van een kind op school.
-Zodra ouders/verzorgers ingestemd hebben met de vrijwillige ouderbijdrage - door middel van een overeenkomst - ontstaat een betalingsverplichting.

Het wel of niet betalen van de ouderbijdrage kan wel consequenties hebben voor het deelnemen aan activiteiten die door de ouderbijdrage betaald worden.

De activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden zijn:
∗ schoolreisjes (met uitzondering van de werkweek in de bovenbouw, hiervoor wordt €125,00 per leerling geïnd.)
∗ de bibliotheek
∗ culturele vorming
∗ festiviteiten
∗ excursies
∗ reproductiekosten voor de schoolgids, de Monter en de jaarkalender
∗ contributies
∗ ICT onderwijs leermiddelen
∗ ad hoc projecten

De ouderbijdrage voor het eerste kind is €210,00. Het tweede kind €185,00 en het derde kind €160,00. Voor het betalen van de ouderbijdrage wordt een overeenkomst gesloten tussen ouders/verzorgers en de school met een geldigheid van één schooljaar. In de overeenkomst wordt gespecificeerd waaraan de ouderbijdrage wordt besteed en hoe de kwijtschelding-/reductieregeling in elkaar zit.

Overeenkomst ouderbijdrage