School

Bestuur, schoolteam, medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen, kortom alle geledingen van onze school maken hun aandeel in onze organisatie hier zichtbaar. Actuele ontwikkelingen en verslagen van onze evenementen treft u hier aan, evenals wet-en regelgeving inzake ons onderwijs. Ook treft u hier verwijzingen aan naar scholen en instanties waarmee de Montessorischool Landsmeer samenwerkt.