De schoolgids

De schoolgids beschrijft de organisatorische zaken in het schooljaar. Ieder jaar ontvangt u een nieuwe schoolgids. Dat is een wettelijke verplichting in het kader van het kwaliteitsbeleid van een school. De schoolgids wordt door de inspectie jaarlijks getoetst.

De gids geeft u een beeld van wat wij belangrijk vinden, waar we accenten leggen en hoe het een en ander praktisch geregeld is in een schooljaar. De schoolgids is ook een verantwoordingsdocument. In de schoolgids beschrijven we hoe we in de school werken aan kwaliteitsbeleid en wat we ten aanzien van het onderwijs in het jaar ervoor bereikt hebben.

De schoolgids​​​​​​​ wil nieuwe ouders helpen bij het maken van een goede schoolkeuze voor hun kind(eren). Er staat in hoe kinderen op een Montessorischool werken en leren. Ook voor de ouders die al een kind op school hebben zal de gids een aantal vragen beantwoorden en ongetwijfeld ook weer nieuwe vragen oproepen.

Wij vinden het normaal dat u vragen hebt over de (mogelijke) school van uw kind. Neemt u gerust contact op met de directeur of de leerkracht van uw kind voor een antwoord op uw vragen.